TEAMCOACHING


Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning.

 

Wanneer teamcoaching?

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren, kan teamcoaching een goede begeleidingsvorm zijn.

Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

Een team leren effectief samen te werken door middel van diverse activiteiten. Door het gezamenlijk deelnemen aan deze activiteiten kan aan diverse aspecten gewerkt worden.
Verschillende teamleden kunnen dan hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen.

Voor een effectieve samenwerking is het noodzakelijk dat er gecommuniceerd wordt op vier niveaus: inhoud, procedure, interactie en gevoelens. De meeste mensen zijn zich tijdens een gesprek niet bewust van alle vier de niveaus. Meestal zijn ze vooral gericht op de inhoud van de communicatie, en bijvoorbeeld in vergadersituaties ook op de procedure. Veelal blijven de interactie en gevoelens onbesproken; dit kan veel misverstanden veroorzaken.

Inhoud
De inhoud is waar het gesprek over gaat, het gespreksonderwerp. In een slechtnieuwsgesprek is dit het slechte nieuws dat overgebracht moet worden, in een vergadering de agendapunten die besproken worden, in een conflictsituatie het onderwerp waarover het conflict gaat, enzovoorts.

Procedure
De procedure is de manier waarop over de inhoud wordt gesproken. Wordt het slechte nieuws meteen verteld of moet de ander in de loop van het gesprek het slechte nieuws zelf ontdekken (de zogenaamde ‘hang-your-self-methode’)? Worden de agendapunten afgehandeld volgens de fasen van besluitvorming of worden er fasen over geslagen? Hoe wordt er over het conflictonderwerp gesproken? Wordt er bijvoorbeeld ik-taal gebruikt?

Interactie
Het interactieniveau gaat over wat er gebeurt tussen mensen, en hoe mensen met elkaar omgaan. Luistert de ‘slecht-nieuwsbrenger’ naar de reactie van de ander? Welke deelnemers aan de vergadering hebben invloed en welke niet? Gaan mensen respectvol met elkaar om tijdens een conflict of maken ze elkaar verwijten?

Gevoelens
Wat er gebeurt op inhoud, procedure en interactie-niveau roept allerlei gevoelens op bij de betrokkenen. Gevoelens van blijdschap, tevredenheid, openheid, maar ook van teleurstelling, frustratie, boosheid, eenzaamheid of verdriet.

In werksituaties is het gebruikelijk om de inhoud en procedure te bespreken. Deze niveaus zijn in de werkcontext functioneel, en de andere niveaus niet – denkt men. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat het interactie- en gevoelsniveau ook altijd meespelen, of je dit nu uitkomt of niet. Doordat deze niveaus onbesproken blijven, komen ze regelmatig indirect tot uiting op het procedure- of inhoudsniveau. Persoon A ergert zich aan persoon B en is het daarom per definitie oneens met zijn voorstellen. Ook eindeloze discussies over de te volgen procedures kunnen hier een gevolg van zijn.

Wanneer de communicatie op het interactie en gevoelsniveau voor alle partijen op een prettige manier verloopt, ontstaat er een open sfeer waarin effectief gewerkt kan worden op het procedure en inhoudsniveau. In principe is het dan niet nodig om de interactie en gevoelens bespreekbaar te maken. Helaas komt het in de praktijk veelvuldig voor dat er onderhuids van alles speelt op het interactie- en gevoelsniveau. Dit kan variëren van lichte ontevredenheid tot flinke onderlinge irritaties en conflicten. In een dergelijke sfeer kan niet productief gewerkt worden aan de groepstaak.

Is dit herkenbaar in jouw team? Dan kan teamcoaching iets voor jou zijn.

 

Wat levert teamcoaching ons op?

Natuurlijk is dit afhankelijk van jouw vraag. Waar je aan kan denken, zijn de volgende resultaten.

  • Zichtbaar betere team- en individuele prestaties.
  • Teamleden die zelfstandig en oplossingsgericht denken en handelen.
  • Een inspirerend werkklimaat waarin ieder individu zijn of haar kwaliteiten kan laten zien.
  • Inzichten bij teamleden in belemmerend en bevorderend gedrag.
  • Het doorbreken van ineffectieve patronen in de communicatie.

 

Wat is de investering?

De investering wordt bepaald op basis van het intakegesprek. Je ontvangt een helder en duidelijk Plan van Aanpak incl. kostenspecificatie van ons binnen 3 werkdagen na het intakegesprek.

 

Teamcoaching van Edimar: iets voor jou?

Wij maken graag kennis met jullie! Bel ons op 06-22624722 of mail naar info@edimar.nl voor een persoonlijke ontmoeting.

Loading