MEDIATION BIJ ZAKELIJKE GESCHILLEN


Heeft u een zakelijk conflict?

Voorkom juridische stappen door het inzetten van een mediator. Onze onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u én de andere partij op zoek naar een oplossing voor het probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Zo voorkomt u een duur, langslepend en juridisch getouwtrek.
Het is niet vreemd dat er juist nu wetsvoorstellen klaar liggen voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze voorstellen beogen mediation steviger te verankeren in de samenleving en tevens om de rechterlijke macht te ontlasten. Zo moeten bedrijven of zakenpartners die een conflict met elkaar hebben straks bij de rechter eerst uitleggen of mediation al is geprobeerd en zo niet dan moeten zij dat motiveren.

Wat is Mediation?

Mediation is een proces waarin partijen, die met elkaar een geschil hebben, samen op zoek gaan naar oplossingen. In een conflictsituatie treedt vaak verharding van standpunten op, waardoor de situatie nog verder dreigt te escaleren. Indien gekozen wordt voor mediation, wordt niet primair de nadruk gelegd op het conflict, maar wordt juist onderzocht welke toekomstige gemeenschappelijke belangen partijen hebben. Gewerkt wordt aan een resultaat waarmee alle betrokkenen tevreden zijn: een win-win situatie. Dit is extra van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Belangrijke kostenbesparing t.o.v. potentieel ziekteverzuim en procederen
  • Oplossingen op eigen kracht en naar eigen smaak
  • Tijdwinst
  • Geen slappe compromissen, maar een uitkomst die door partijen gedragen wordt
  • Geen onnodige en vaak schadelijke media-aandacht
  • Geen reputatieschade

Belangrijke uitgangspunten bij Mediation

  • Vrijwilligheid: deelnemers kiezen zelf om aan de mediation deel te nemen, en kunnen hiertoe niet verplicht worden. Ook als één van de deelnemers tussentijds wil stoppen met de mediation, dan is dat mogelijk.
  • Verplichting: de deelnemers spannen zich in om samen tot oplossingen te komen en houden zich er daarna ook aan.
  • Vertrouwelijkheid: de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding van hetgeen besproken wordt.

Rol van de mediator

De mediator is gedurende het hele proces gespreksbegeleider en is zelf onpartijdig, neutraal en onafhankelijk. Hij heeft geen eigen belang bij de oplossing die partijen voor hun conflict zullen vinden. Het is de taak van de mediator om elk van de partijen volledig en gelijkwaardig tot haar recht te laten komen. Iedere partij dient duidelijk te maken waar het conflict wat haar betreft over gaat. Belangen en emoties worden bespreekbaar gemaakt.

De procedure

Aan het begin van het mediationproces is voor alle partijen duidelijk dat de partijen serieus trachten het geschil door mediation op te lossen. Dan start het proces, waarbij er vooral voor de partijen zelf een actieve opstelling gevraagd wordt. De mediator begeleidt hen naar het vinden van een oplossing. Deze wordt dus niet door de mediator opgelegd, maar door de partijen zelf bepaald. Het aantal bijeenkomsten om tot oplossing te komen is afhankelijk van het proces. Het kan zijn dat de mediator tijdens het gesprek ook even apart met de beide deelnemers spreekt.

De mediation eindigt door de gemaakte afspraken in een overeenkomst vast te leggen dan wel indien een van de partijen of de mediator de mediation(tussentijds) wenst te beëindigen.

Wat is de investering?

De investering wordt bepaald op basis van het intakegesprek. Je ontvangt een helder en duidelijk voorste incl. kostenspecificatie van ons binnen 3 werkdagen na het intakegesprek.

Mediation van Edimar: iets voor jou?
Nieuwsgierig geworden naar wat een mediation bij Edimar je kan bieden? Bel ons op 06-22624722 voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over de mogelijkheden.

Loading